Namsos kommune

Sykepleier med nattevakter på helg, hjemmetjenesten Namsos 1.

Sykepleier med nattevakter på helg, hjemmetjenesten Namsos 1.

Stillingen innebærer todelt turnus, med nattevakter hver tredje helg. Man har da enten dagvakter eller aftenvakter i ukedagene, og nattvakter på helg. Ren helgestilling på natt tilbys også.

Oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden.

Vernepleiere kan også søke, og sykepleiere/vernepleiere som kun ønsker vikarvakter, kan også ta kontakt.

Vi søker deg som liker å møte folk i deres eget hjem, og ser verdien i å gi tjenester som øker livskvaliteten, og gir mestring i hverdagens aktiviteter. Hjemmetjenesten er en av vår kommunes største enheter. Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er så varierte. Vi har samlet hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hukommelsesteam og nattpatrulje i en enhet der alle samarbeider om å gi tjenester til hjemmeboende brukere i vårt distrikt. Basen vår ligger i Namsos sentrum.

Hos oss samarbeider de ulike yrkesgruppene, for å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Ansattgruppen består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, apotektekniker, kreftkoordinator, helsefagarbeidere, helsesekretærer, assistenter, studenter, fysioterapeut og ernæringsveileder (kokk).

Ansatte er delt inn i to avdelinger med hver sin leder, men avdelingene arbeider som en samlet enhet. Vi samarbeider også med avdelingene ved våre bo og velferdssenter, og ressursene benyttes på tvers etter kompetanse- og brukerbehov. Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter."

Jobben består i å gi hjemmesykepleie, dvs. planlegge og utføre sykepleieprosedyrer, lære opp, veilede og utvikle tjenester, samarbeide med interne og eksterne instanser. Finne gode løsninger sammen med brukere, slik at de kan klare seg best mulig i eget hjem.

Vi søker en person som

 • Er offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier (minimum 60 stp).
 • Har gyldig førerkort for bil.
 • Ønsker å bidra inn i et godt miljø både faglig og sosialt.
 • Har evne til å ta i bruk de dataprogrammer som kreves.
 • Kan gjøre seg forstått på norsk både skriftlig og muntlig.
 • Kan veilede, engasjere og motivere kollegaer og studenter.

Søkere må regne med å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi kan tilby

 • Mange små og store, interessante oppgaver, som vi skal løse sammen.  
 • Tøffe tak, hektiske dager, rolige dager, og mye latter.
 • Gleden av å få til ting, sammen med kollegaene.
 • Tverrfaglighet og gode innspill.
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 Vi ønsker at flere skal oppdage hvor fint det er å jobbe i hjemmetjenesten, og vi gleder oss til å få deg som kollega! Vi er sikre på at din kunnskap vil gjøre oss enda bedre!

Har du spørsmål angående stillingene, ta kontakt med en av avdelingslederne, Anne Marit Rødhammer tlf. 906 16 243 eller Heidi Kristiansen tlf. 941 30 979.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?

 
 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

05.08.2024

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten Namsos

Kontaktpersoner:

Anne Marit Rødhammer

tlf: +47 906 16243

Heidi Kristiansen

tlf: +47 94130979

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: