Namsos kommune Namsos bo og velferdssenter

Ergoterapeut 100 % fast stilling - Namsos bo og velferdssenter

Hjemmetjenesten ved Namsos bo - og servicesenter har ledig fast 100 % stilling som ergoterapeut. 

Vhar mulighet til å søke etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø. Som ergoterapeut ved Namsos bo- & velferdssenter jobber du dagbasert i et tverrfaglig team i hjemmetjenesten. Stillingen er tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert og spennende arbeid innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging, ADL kartlegging/trening. Stillingens arbeidsområde er både for beboere ved NBVS og kan utvides ved behov til beboere som bor i distriktet. Det kreves at du har førerkort for vanlig bil og har evne til å jobbe både inne og ute. 

Namsos bo- og velferdssenter er vertskap for 48 av kommunens omsorgsboliger. Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen. Avdelingen har faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, kokk, ergoterapeut,hjelpepleier, farmasøyt, hjemmehjelper og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser. 

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med lov- og avtaleverk i Namsos kommune. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er rettet mot brukere på bo- og velferdssenter og hjemmeboende tilhørende hjemmetjenesten 

 • Oppgaver rettet mot habilitering/rehabilitering 

 • Kartlegging av brukers ressurser og aktivitetsutfordringer 

 • Kartlegging og tilrettelegging av bosituasjon. 

 • Trening/tilrettelegging i ADL-ferdigheter 

 • Behovskartlegging, formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler  

 • Delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og ha fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi. 

 • Tverrfaglig samarbeid i avdelingen 

 • Forebyggende arbeid 

 • Veiledning og opplæring av personalet 

 • Faglig utvikling og kompetanseheving 

 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha offentlig godkjent autorisasjon som ergoterapeut  

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 • God kunnskap om regelverket som omfattes av tjenesteytingen 

 • Ha førerkort klasse B 

 • Grunnleggende datakunnskaper 

 

Personlige egenskaper  

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid 

 • Fleksibilitet og kreativitet i arbeidshverdagen 

 • Evne til å identifisere muligheter for og gevinster av velferdsteknologi og andre hjelpemidler 

 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten, men vi ønsker også gjerne at nyutdannede ergoterapeuter med ny og oppdatert kunnskap søker på stillingen  

 • Evne og ønske om fagutvikling, kompetanseheving og nytenkning  

 • Evne til å se ressurser hos brukere 

 • Engasjement for å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne 

 • Opptatt av lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet. 

 • Interesse og engasjement for faget 

 • Evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk 

 

Vi kan tilby

 • En spennende jobb i et allsidig og godt fagmiljø med stort fokus på kompetanse- og fagutvikling
 • Mange faglige utfordrende og spennende oppgaver
 • Fokus på mestring, hverdagsrehabilitering, kompetansehevning og teknologi 
 • Et inkluderende, godt og motiverende arbeidsmiljø 
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

 
For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.
  

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.08.2024

Arbeidssted:

Namsos bo- og velferdssenter

Kontaktpersoner:

Simone Pearson

tlf: +47 90040568

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: