Namsos kommune Namsos bo og velferdssenter

Helgestilling i 20 % for studenter - Namsos bo og velferdssenter

Vi har ledig helgestillinger for studenter i 20% i innetjenesten.

Namsos bo- og velferdssenter er én av basene for hjemmetjenesten i Namsos byområde og vertskap for 48 av kommunens omsorgsboliger. Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen. Avdelingen har faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, studenter, farmasøyt, kokk, ergoterapeut og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser. 

Avdelingen har behov får deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø. Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Stillingen er tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging, ADL kartlegging/trening. Hjemmetjenesten arbeidsområdet er både for beboere som bor inne ved NBVS og beboere som bor i distriktet. Det krever at du har førerkort for vanlig bil og har evne til å jobbe både inne og ved behov i utetjenesten. 

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune. 

Vi søker deg som   

 • Er motivert og interessert i å arbeide i en travel arbeidshverdag 
 • Er student i relevant fagområdet 
 • Har gode evner til samarbeid, være fleksibel, positiv, løsningsorientert og kreativ, og kunne koordinere og delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og har fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi. 
 • Søkere kan ha erfaringer fra kommunehelsetjenesten og ha interesse for kunnskapsbasert praksis 
 • Har evne til fagutvikling, innovasjon og nytenkning 
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgave 
 • Har fokus på ressurser hos beboere og har evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne 
 • Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling  
 • Har evne til å observere, vurder og ta gode faglige beslutninger 
 • Er åpen for å lære mer og bidra til faglig god utvikling og kompetanseheving 
 • Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav 
 • Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet. 
 • Viser interesse og engasjement 
 • Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data. 
 • Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk. 
 • Må kunne kommunisere godt på norsk skriftlig og muntlig 
 • Har gode kunnskaper om regelverket som omfattes av tjenesteytingen 
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team 

Søkeren må regne med å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen. 

Studenter i praksisstillinger inngå en særavtale med Namsos kommune, som gir dem en del rettigheter bl.an. bonusavtale. 

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Praksis

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.08.2024

Arbeidssted:

Namsos bo- og velferdssenter

Kontaktpersoner:

Simone Pearson

tlf: +47 90040568

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: