Namsos kommune Namsos bo og velferdssenter

Helsefagarbeider inntil 100 % fast stilling, Namsos bo og velferdssenter

Er du en engasjert hjelpepleier/helsefagarbeider, som ønsker å løfte faget og yte gode helsetjenester i Namsos kommune?  Trives du med varierte arbeidsoppgaver og ansvar?  

Hjemmetjenesten ved Namsos bo - og servicesenter har ledig fast stilling inntil 100% som hjelpepleier/helsefagarbeider (innetjenesten) Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Vi har mulighet til å søke etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø.  

Bo- og velferdssentrene er for tiden fordelt på to bygg i byen og er vertskap for 68 av kommunens omsorgsboliger. Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen. Avdelingen har faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, kokk, ergoterapeut, hjelpepleier, farmasøyt, hjemmehjelper og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser. 

Stillingens arbeidsområde er for beboere ved bo- og velferdssenter mens kan utvides ved behov til beboere som bor i distriktet. Det kreves at du har førerkort for bil og har evne til å jobbe både inne og ute. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med lov- og avtaleverk i Namsos kommune. 

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til alle hjemmeboende med behov for bistand, primært gruppen over 18 år. Tjenestene vurderes etter helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen skaper vi muligheter, er vår filosofi. 

Med et godt og innovativt fagmiljø som har fokus på gjensidig lærings - og endringsprosesser legge vi til rette til å møtes morgendagens omsorgsbehov. 
Medarbeiderne i hjemmetjenesten tilhører ulike faggrupper, og er vår viktigste ressurs. Med solid kompetanse og et sterkt ønske om at våre innbyggere skal ha den beste opplevelse, bidrar våre medarbeidere til gode helsetjenester og mestring hos den enkelte bruker.    
Kompetanse er et satsingsområde i kommunen, og du kan få muligheter til å utvikle egen kompetanse dersom dette er ønskelig.    
   
Vi har – og jobber kontinuerlig – for et godt arbeidsmiljø, sammen med de dyktige kollegaer vi har i kommunen!    
Vi leter etter deg med gode kommunikasjonsferdigheter, faglig tyngde og et stort engasjement for eldreomsorgen.   

Hva skal til for å lykkes hos oss

For å lykkes og trives som hjelpepleier/helsefagarbeider hos oss må du ha fagbrev, og interesse innen relevant fagfelt, for eksempel geriatri (eldreomsorgen), rehabilitering, kreft, aldersdemens og sårbehandling. Din motivasjon og personlige egenskaper er viktig for oss. Om du er lærevillig, løsningsorientert, kreativ, fleksibel, positiv og glad i å jobbe med mennesker i en spesiell livsfase, har du gode forutsetninger for å lykkes. Selvstendighet, at du er strukturert og at du har en god forståelse for personsentrert omsorg er andre sentrale nøkkelord for oss.  

Du må har gyldig førerkort til å kunne jobbe i hjemmetjenesten. 

Vi kan tilby

  • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig, kreativt og inkluderende arbeidsmiljø  
  • Fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag  
  • Mentorordning 
  • Lønn etter tariff 
  • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.08.2024

Arbeidssted:

Namsos bo- og velferdssenter

Kontaktpersoner:

Simone Pearson

tlf: +47 90040568

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: