Namsos kommune Kommunalteknikk

Avdelingsleder vann og avløp (VA) - 100 % fast stilling

Namsos kommune, enhet kommunalteknikk, søker etter Avdelingsleder vann og avløp. Avdelingen vann og avløp har ansvar for grunnleggende tjenester innen vannforsyning, avløpstransport og rensing av avløp.

Ansvaret omfatter drift og vedlikehold av ledningsnett og installasjoner, kortsiktig og langsiktig planlegging av driftstiltak, håndtere akutte hendelser, ha ansvaret for at avdelingen har tilstrekkelig beredskap for å håndtere hendelser på vann og avløpsnettet.

Avdelingen består av 10 driftsoperatører og 5 ingeniører/planleggere.

Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder. Stillingen krever evne til å kombinere kontinuerlig drift og vedlikehold med langsiktige planer og utviklingsprosjekter. Vi vektlegger faglig kvalitet, fokus på samarbeid og evne til å dele kunnskap.    

Arbeidsoppgaver:

 • Fag- og personalansvar i avdeling vann og avløp
 • Ansvar for avdelingens strategi- og handlingsplanarbeid
 • Utarbeide kortsiktige og langsiktige planer som sørger for effektiv drift og vedlikehold innenfor avdelings ansvarsområder
 • Drift av transportsystem og installasjoner for vannforsyning og avløpsvann, herunder driftsplanlegging samt daglig drift og vedlikehold
 • Ivareta og utvikle kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS
 • Utvikle og drive en beredskapsorganisasjon samt ivareta tjenesteproduksjon i tråd med lovkrav, beredskapsplanverk og avtalevilkår

 Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som ingeniør/fagskoleingeniør innenfor tilsvarende eller beslektet fagområde. Realkompetanse og ledererfaring på området kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant erfaring fra fagfeltet er å foretrekke, gjerne fra privat eller kommunal forvaltning
 • Relevant kunnskap innen IT samt økonomi- og budsjettforståelse
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert

 Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger, offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søkere må regne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Er dette en jobb å flytte til?
 
Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!
Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)
Namsos kommune på Facebook
Namsos kommunes hjemmeside
Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.07.2024

Arbeidssted:

Kommunalteknikk

Kontaktpersoner:

Nils Hallvard Brørs

mob: +47 91145301

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: