Namsos kommune Hjemmetjenesten

Studentstillinger ute i distrikt, 20 % fast stilling i hjemmetjenesten

Liker du utfordringer og ønsker en arbeidsplass med varierte arbeidsdager? Hjemmetjenesten søker studenter innen sykepleie og vernepleie til studentstillinger i utetjenesten. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hos hjemmeboende brukere ute i vårt distrikt. 

Vi søker studenter som har gyldig førerkort, som er komfortabel med å kjøre bil, og som liker å jobbe med brukere i deres eget hjem. Du må kunne jobbe selvstendig, og vil få oppgaver tilpasset dine kunnskaper og kompetansenivå. Du vil få god opplæring og en kontaktperson å forholde deg til på dine helger. 

Hjemmetjenesten er en av kommunens største enheter. Arbeidsdagene hos oss er varierte og spennende, og som ansatt får du brukt din kompetanse bredt. Hos oss samarbeider de ulike yrkesgruppene for å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Avdelingene samarbeider også med hverandre og ressursene benyttes på tvers etter kompetanse- og brukerbehov. Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter." 

Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er varierte. Vi jobber med hjemmeboende tjenestemottakerne der alle har ulike behov. Vår oppgave er å gi helse og omsorgstjenester med mål om at de vi hjelper skal klare seg best mulig i eget hjem. Vi har fokus på opplæring og kompetanseheving for å kunne utvikle riktig oppgavedeling og oppgaveutførelse innen rammene av forsvarlig tjenesteyting. 

Hjemmetjenesten har lokaler i Namsos Sentrum. Vi er et tverrfaglig team som har et godt arbeidsmiljø og som ønsker oss flere studenter på laget. 

 

Stillingens arbeidsområde 

 • Direkte underlagt avdelingsleder 

 • Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor tjenesten nås 

 • Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune 

  

Vi søker en person som 

 • Er sykepleiestudent/vernepleierstudent 

 • Har gyldig førerkort for bil 

 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver 

 • Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav. 

  

Dine personlige egenskaper 

 • Er faglig nysgjerrig, viser interesse og engasjement, og ønsker å lære nye oppgaver. 

 • Du representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet 

 • Har evne til å ta i bruk de dataprogrammer som kreves. 

 • Har gode ferdigheter i samhandling, og evne til å skape gode relasjoner til brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. 

 • Evner å være ansvarsfull, ta initiativ, arbeide selvstendig og løse utfordringer. 

 • Stillingen innebærer at medikamenter skal håndteres forsvarlig i tjenesten, og søkere må derfor bestå medikamentkurs ved arbeidsplassen. 

  

Vi søker deg som ønsker å bidra med dine kunnskaper i et godt og inkluderende fagmiljø. Søkere må regne med å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen. 

Har du spørsmål angående stillingene, ta kontakt med en av avdelingslederne: 

Anne Marit Rødhammer tlf. 906 16 243 eller Heidi Kristiansen tlf. 941 30 979. 

  

Vi kan tilby 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 

 • Godt arbeidsmiljø 

 • Bonusavtale for studenter

 • Tarifflønn 

 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

  

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. 

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1 

 

Søknad sendes 

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. 

  

Er dette en jobb å flytte til? 

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen! 

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss? 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.08.2024

Arbeidssted:

Namsos

Kontaktpersoner:

Anne Marit Rødhammer

tlf: +47 906 16243

Heidi Kristiansen

tlf: +47 94130979

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kart: