Namsos kommune Legetjenesten

Fastlege i 100 % vikariat - Østre legesenter

Østre legesenter ligger i Namsos Sentrum. Østre legesenter har 3 fastleger og 2 helsesekretærer. Stillingen er kommunal.
Som fastlege i Namsos Kommune vil du også ha dag-legevakt ca. hver 14.dag, samt delta i samkommunal legevakt etter kontortid, ved legevakt i Midtre Namdal.
 
Stillingen ønskes besatt innen mars 2023, for å få en fin overgang før dagens fastlege går ut i permisjon.
 

Kvalifikasjoner

Formelle krav
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gennomført turnustjeneste/LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 

Vi tilbyr

 • Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefelleskap
 • Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlig pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
 • Namsos kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg

Annet

 • Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
 • Det stilles krav om politiattest
 • Namsos kommune og representanter for de kommunalt ansatte fastlegene og de med med driftsavtaler, jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger.
 
For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.
 

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Bli med på laget!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Del på:

Referansenummer:

2023/139

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.01.2023

Arbeidssted:

Østre legesenter

Kontaktpersoner:

Cathrine Ørjasæter Forås

tlf: +47 911 71326

Adresse:

Søren R. Thornæs veg 10 7800 Namsos

Kontorplassering: