Namsos kommune Helse og velferd

Studentstillinger helse

Vi kan tilby studentstilling med arbeid 3. hver helg for deg som er sykepleie- og vernepleiestudent. Skriv gjerne i søknaden hvor du ønsker å jobbe.

Stillingens arbeidsområde

 • Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker
 • Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune
 • Er direkte underlagt avdelingsleder

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibilitet i turnus i forhold til obligatorisk praksis gjennom skolen
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider
 • Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

 • 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000
 • 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000
 • Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Spørsmål om studentstilling kan sendes til: postmottak@namsos.kommune.no

 

Søknad sendes 

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.
Dette gjelder også for interne søkere.
 
For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet