Namsos kommune

Student i praksisstilling ved Namsos helsehus demensavdelingen

Vi har flere ledige stillinger for studenter, av ulik størrelse.

Arbeidsområdet:

* Direkte underlagt avdelingsleder
* Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor
   tjenesten nås
* Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune

Vi søker person som:

*  er sykepleiestudent/vernepleiestudent

*  er god på samarbeid og kommunikasjon

*  er løsningsorientert og positiv

*  er selvstendig og tar initiativ og ansvar

*  representerer stabilitet, forutsigbarhet og kontnuitet

*  viser interesse og engasjement

*  fleksibilitet

*  godkjent førerkort for bil

Personlige kvalifikasjoner vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

* Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider.

* Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder.

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

* 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000.

* 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000.

* Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg.

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 

Del på:

Referansenummer:

2021/6306

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Praksis

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

27.09.2021

Arbeidssted:

Namsos helsehus, demensavdelingen

Kontaktpersoner:

Anita Iversen

tlf: +47 959 88126

Adresse:

7800 Namsos

Kontorplassering