Namsos kommune

Sykepleier/spesialsykepleier 2 x100 % fast ved Bangsund bo og velferdssenter

Bangsund bo- og velferdssenter ligger ca. 12 minutters kjøring sørover fra Namsos by sentrum, og består av 24 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Personalgruppen gir tjenester både inne på bo og velferdssenteret, og ute i distrikt.

Hjemmetjenesten ved Bangsund bo- og velferdssenter er en arbeidsplass med ca 50 faste ansatte. Her jobber det assistenter, aktivitører, Hjemmehjelpere, studenter, helsefagarbeidere, helsesekretærer, hjelpepleiere, vernepleiere og sykepleiere.

Vi har fokus på helse, omsorg og hverdagsmestring, og ønsker sammen med bruker og pårørende å skape et hjem hvor beboerne trives i trygge omgivelser.

Hvis du ønsker lavere stilling enn 100%, ber vi deg oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden.

Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg, og vi strekker oss langt i å imøtekomme turnusønsker. Arbeidet består i sykepleier-oppgaver inne på Bangsund bo- og velferdssenter, eller ute i tilhørende distrikt.

Arbeidsområdet:

* Direkte underlagt avdelingsleder
* Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor
   tjenesten nås
* Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune

Vi søker person som:

· Er offentlig godkjent sykepleier/sykepleier med videreutdanning(minimum 60 stp.)

· Har gyldig førerkort for bil

· Kan kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig

· Har godt humør, og ser muligheter

· Har ideer, og er interessert i å være med å utvikle hjemmetjenesten

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

  • Et positivt og støttende arbeidsmiljø
  • Opplæring, og mulighet for faglig utvikling.
  • Arbeidsdager fylt med varierte oppgaver, som utvikler både faglighet, selvstendighet og kreativitet.
  • Den som ansettes, kan selv bestemme hvor stor stillingsprosent man ønsker seg maks 100%.
  • Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i stillingskode 7174 eller 7523
  • Lønn; kr 423.500,- - kr 523.100,- eller kr 464.100, -- kr.549.100,- avhengig av ansiennitet.

I tillegg får du:

  • Rekrutteringstillegg på kr. 10.000 i året for 100 % stilling.
  • Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år.
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 

Del på:

Referansenummer:

2021/5719

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

27.09.2021

Arbeidssted:

Bangsund bo og velferdssenter

Kontaktpersoner:

Anne Marit Rødhammer

tlf: +47 90616243

Adresse:

7822 Bangsund

Kontorplassering