Namsos kommune

Ergoterapeut Namsos Bo- og Velferdssenter avd.2

Ergoterapeut i 50% vikariat

Presentasjon av stillingen:

Da avdelingens ergoterapeut går ut i 50% foreldrepermisjon har vi mulighet til å søke etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø. Vikariatet varer ut 2022.

Namsos bo- og velferdssenter avdeling 2 er en av basene for hjemmetjenesten i Namsos byområde og vertskap for 29 av kommunens omsorgsboliger. Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen. Avdelingen har 54 faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, kokk, ergoterapeut og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser.

Som ergoterapeut ved Namsos bo- & velferdssenter avdeling 2 jobber du dagbasert i et tverrfaglig team i hjemmetjenesten. Stillingen er tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert og spennende arbeid innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging, ADL kartlegging/trening. Stillingens arbeidsområde er både for beboere ved NBVS og beboere som bor i distriktet. Det kreves at du har førerkort for vanlig bil og har evne til å jobbe både inne og ute.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med lov- og avtaleverk i Namsos kommune.

Stillingens ansvarsområder

 • Oppfølging av hjemmeboende pasienter.
 • Delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og ha fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi.
 • Kartlegging og tilrettelegging av bosituasjon.
 • Vurdering, utforming og bestilling av hjelpemidler.
 • Funksjonskartlegging
 • Trening av ADL-ferdigheter.
 • Arbeid med velferdsteknologi.
 • Faglig utvikling og kompetanseheving
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Forebyggende arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha offentlig godkjent autorisasjon som ergoterapeut.
 • God kunnskap om regelverket som omfattes av tjenesteytingen
 • Kunne flytende norsk, muntlig og skriftlig.
 • Ha førerkort klasse B.
 • Grunnleggende datakunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Er motivert og interessert i å arbeide i en travel arbeidshverdag
 • Gode evner til å jobbe både selvstendig og i team
 • Løsningsorientert, fleksibel og kreativ
 • Engasjement for å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne
 • Opptatt av lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et allsidig og godt fagmiljø med stort fokus på kompetanse- og fagutvikling.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.09.2021

Arbeidssted:

Namsos

Kontaktpersoner:

Simone Pearson

tlf: +47 90040568

Adresse:

7800 Namsos

Kontorplassering