Namsos kommune

Student på helg

Student i praksisstilling ved Namsos bo og velferdssenter avd.2

Namsos bo- og velferdssenter avdeling 2 er én av basene for hjemmetjenesten i Namsos byområde og vertskap for 29 av kommunens omsorgsboliger.

Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen. Avdelingen har 54 faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, kokk, ergoterapeut og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser.

Vi søker etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø.

 

 Vi søker en person som

· Har studentstatus innen sykepleie/vernepleie/farmasøyt

· Er motivert og interessert i å arbeide i en travel arbeidshverdag

· Har gjerne erfaringer i helse og omsorg fra før

· Kan koordinere og delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og har fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi.

· Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgave

· Har fokus på ressurser hos beboere og har evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne

· Har sertifikat for bil

· Har kunnskap IKT-systemer

· Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk

· Må kunne godt kommunisere på norsk skriftlig og muntlig

· Har evne til å arbeide selvstendig og i team

· Har gode kommunikasjonsevner

 

Personlige egenskaper

· Er løsningsorientert, fleksibel og kreativ

· Er selvstendig og tar initiativ og ansvar

· Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.

· Viser interesse og engasjement

 

Personlige egnethet til å være en del av teamet vår blir spesielt vektlagt ved utvelgelsen

Søkeren må påregne å bli innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr:

* Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider.

* Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder.

* Opplæring og mentorordning 

 

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

* 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000.

* 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000.

* Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg.

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Praksis

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

06.09.2021

Arbeidssted:

Namsos

Kontaktpersoner:

Simone Pearson

tlf: +47 90040568

Adresse:

7800 Namsos

Kontorplassering