Namsos kommune

Student i praksisstilling ved Klingkorsen omsorgsboliger

Er du student innen helse?

Har du lyst på ekstrajobb som gir deg praksis og erfaring i tillegg til gode vilkår?

Da må du se her! 

Det er ledige 6 praksisstillinger med arbeid 3 hver helg på Klingkorsen omsorgsboliger. 

Stillingens arbeidsområde

- Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker.

- Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

- Er direkte underlagt avdelingsleder.

Vi søker en person som

Er sykepleier eller vernepleier student

 Personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

- Gode evner til samarbeid/samhandling og kommunikasjon

- Selvstendighet

- Endringsvilje og løsningsorientert

- God evne til å representere stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet

- Må kunne forholde seg til miljøregler og de avtaler som er satt i avdelingen

- Ha evne til å veilede/motta veiledning og instruksjon

- Håndtere norsk både skriftlig og muntlig

- førerkort for bil

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen

Vi tilbyr:

- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

- Godt arbeidsmiljø

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Tverrfaglig fagmiljø

- Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider.

- Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder.

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

- 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000.

- 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000.

- Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 

Del på:

Referansenummer:

2021/4319

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Praksis

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

27.09.2021

Arbeidssted:

Klingkorsen omsorgsboliger

Kontaktpersoner:

Petter Pedersen

mob: +47 95731760

Adresse:

0000

Kontorplassering