Namsos kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 3 etg.
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
20.02.2023
Avdeling:
Kultur og inkludering
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
08.02.2023
Avdeling:
Innbyggertorg og frivillighet
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
20.02.2023
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidssted:
Namsos
Søknadsfrist:
27.02.2023
Avdeling:
Eierskap utbygging
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
13.02.2023
Avdeling:
Oppvekst og opplæring
Arbeidssted:
Namsos
Søknadsfrist:
20.02.2023
Avdeling:
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 3 etg.
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Namdalseid helsetun, sykeheim og dagsenter
Namsos helsehus, demensavdelingen
Namsos helsehus avd. psykisk helse
Fosnes sykeheim
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 3 etg.
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
28.02.2023
Avdeling:
Namsos bo og velferdssenter avd. 1
Arbeidssted:
Namsos bo- og velferdssenter avd.1
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Vestre havn bo- og velferdssenter
Arbeidssted:
Vestre havn bo- og velferdssenter
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Vestre havn bo- og velferdssenter
Arbeidssted:
Vestre havn bo- og velferdssenter
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Namdalseid helsetun, sykeheim og dagsenter
Arbeidssted:
Namdalseid helsetun, sykeheim
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Legetjenesten
Arbeidssted:
Namdalseid legekontor
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Namdalseid helsetun, sykeheim og dagsenter
Arbeidssted:
Namdalseid helsetun, sykeheim og dagsenter
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Legetjenesten
Arbeidssted:
Østre legesenter
Søknadsfrist:
30.01.2023
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidssted:
Helse og velferd
Søknadsfrist:
20.02.2023
Avdeling:
Sentrum omsorgsboliger
Vest omsorgboliger
Sør omsorgsboliger
Vestre havn bo- og velferdssenter
Namsos bo og velferdssenter avd. 1
Namsos bo og velferdssenter avd. 2
Bangsund bo og velferdssenter
Namsos helsehus, korttidsavdeling
Namsos helsehus, demensavdelingen
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 2 etg.
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 3 etg.
Mestringsenheten for psykisk helse og rus
Namdalseid helsetun, hjemmetjenester
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
01.06.2023

Logg inn med passord

Kommer du ikke inn? prøv å bruke epostadressen din som brukernavn

Glemt passord?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.