Namsos kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Høknes barneskole
Arbeidssted:
Namsos
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Sentrum omsorgsboliger
Arbeidssted:
Sentrum omsorgsbolig
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Sentrum omsorgsboliger
Arbeidssted:
Sentrum omsorgsbolig
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Namsos helsehus, demensavdelingen
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Ernæring og service
Arbeidssted:
Ernæring og service
Søknadsfrist:
16.01.2023
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidssted:
Helse og velferd
Søknadsfrist:
16.01.2023
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Namsos helsehus avd. psykisk helse
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Bangsund bo og velferdssenter
Arbeidssted:
Bangsund bo- og velferdssenter
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Bangsund bo og velferdssenter
Arbeidssted:
Bangsund bo- og velferdssenter
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Bangsund bo og velferdssenter
Arbeidssted:
Bangsund bo- og velferdssenter
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Namsos helsehus, korttidsavdeling
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
28.11.2022
Avdeling:
PP- tjenesten
Arbeidssted:
Namsos
Søknadsfrist:
05.12.2022
Avdeling:
Namsos helsehus, korttidsavdeling
Arbeidssted:
Namsos helsehus
Søknadsfrist:
28.11.2022
Avdeling:
Oppvekst og opplæring
Namsos barneskole
Høknes barneskole
Høknes ungdomsskole
Bangsund skole
Otterøy oppvekstsenter
Sørenget skole
Vestbyen skole
Namsos opplæringssenter
Namsos ungdomsskole
Namdalseid skole
Statland skole
Jøa barne- og ungdomsskole
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
09.01.2023
Avdeling:
Oppvekst og opplæring
Jøa barne- og ungdomsskole
Arbeidssted:
Jøa
Søknadsfrist:
Avdeling:
Oppvekst og opplæring
Jøa barne- og ungdomsskole
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
28.11.2022
Avdeling:
Sentrum omsorgsboliger
Vest omsorgboliger
Sør omsorgsboliger
Vestre havn bo- og velferdssenter
Namsos bo og velferdssenter avd. 1
Namsos bo og velferdssenter avd. 2
Bangsund bo og velferdssenter
Namsos helsehus, korttidsavdeling
Namsos helsehus, demensavdelingen
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 2 etg.
Namsos helsehus, langtidsavdelingen 3 etg.
Mestringsenheten for psykisk helse og rus
Namdalseid helsetun, hjemmetjenester
Arbeidssted:
Namsos kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022

Logg inn med passord

Kommer du ikke inn? prøv å bruke epostadressen din som brukernavn

Glemt passord?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.